my images

Kleuren en vormen

Kinderen leren op de tablet of de telefoon kleuren of vormen herkennen en benoemen. Dit vergroot hun woordenschat. De kinderen kunnen alleen de vormen of kleuren oefenen, maar ook gecombineerd te werk gaan.

In het instellingenmenu kiest u wat de kinderen moeten oefenen. Dit menu wordt afgesloten met een simpele opdracht waar kleuters niet zo snel uit zullen komen.

· De kinderen kiezen in hun menu een onderwerp waarmee ze willen oefenen.
· Als de kinderen de opgegeven opdrachten hebben gemaakt, verschijnt een pop-up. Hierop staat dat de kinderen hun ouder of leerkracht moeten roepen.
· Op deze pop-up staat ook vermeld hoeveel opdrachten de leerling heeft gemaakt en hoeveel keer hij of zij op een foute button heeft geklikt.