Privacy- en cookiestatement en disclaimer


my images

Download .pdf

It's possible to download this file in .PDF:


Nederlands .PDF


English .PDF

Algemeen

In onderstaand document wordt het gebruik en de verwerking van verschillende gegevens door Meester Dennis gespecificeerd. Verder wordt het beleid ten aanzien van aankopen, rechten en bestanden toegelicht en neemt Meester Dennis afstand van het delen van gegevens aan derden.

Privacy- en cookiestatement en disclaimer

1) Juridische mededeling:

De website en de applicaties die worden uitgegeven onder de naam Meester Dennis, zijn eigendom van Dennis van Duin, wonende te Haastrecht. Meester Dennis staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 67619363 en is te bereiken via het contactformulier.

De website meesterdennis.nl en aliassen zijn opgezet om gebruikers te informeren en te ondersteunen bij hun lesgevende taak. Op deze website zijn mijn applicaties te vinden, maar ook verschillende digibordtools die gebruikt kunnen worden bij uw lessen. Onrechtmatig gebruik van mijn applicaties, of schending van deze policy, kan ervoor zorgen dat ik genoodzaakt ben om aangifte te doen.

2) Gebruiksvoorwaarden

Toegang, gebruik en navigatie op de website van Meester Dennis. Betekent dat u als gebruiker onze wettelijke kennisgeving en ons privacy beleid zoals vermeld op de website en meegegeven in de cookie-melding aanvaardt. Als u het niet eens bent met dit beleid, dan adviseren wij u de website en producten van Meester Dennis niet te gebruiken.

De website met al zijn inhoud en applicaties zijn eigendom van Dennis van Duin en worden beschermd door de auteurswet. De afbeeldingen, programma's, ideeën en andere materialen van Meester Dennis mogen niet gekopieerd, gereproduceerd of verkocht worden door iemand anders. Gebruikers mogen wel citeren naar de website van Meester Dennis. Om de materialen van Meester Dennis te gebruiken in één van uw eigen materialen, moet u eerst persoonlijk contact hebben gezocht met Dennis van Duin en expliciet om toestemming hebben gevraagd.

De informatie en het privacy beleid van Meester Dennis wordt zo actueel mogelijk gehouden. Dit betekent dat Meester Dennis de informatie en het beleid op elk gewenst moment kan wijzigen. De gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een bericht op Twitter en Facebook. Om deze reden zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor informatie wat wordt herzien, informatie wat niet van Meester Dennis afkomstig is of wordt verstrekt door derden buiten deze site om. Neem bij onduidelijkheden contact op met Dennis van Duin.

3) Aankopen

Bij Meester Dennis is het mogelijk om verschillende producten aan te schaffen of gratis te downloaden. De applicaties kunnen gekocht of gedownload worden in de Google Play Store en de Apple Appstore. Andere materialen zijn te vinden op deze website of worden speciaal in opdracht voor u ontwikkeld.

3.1 Gratis applicaties
De gratis applicaties van Meester Dennis zijn te downloaden op Apple en Android. In deze gratis applicaties wordt een kleine reclame banner onderin beeld weergegeven. Deze reclame banner die wordt getoond, is afkomstig van Google Admob (zie hoofdstuk 5.2). Meester Dennis zorgt ervoor dat deze reclame kindvriendelijk is, door het gebruik van vervelende en storende reclames uit te zetten. Kinderen kunnen op deze manier ongestoord gebruik maken van mijn educatieve applicaties. Mocht u een reclame zien die u als vervelend ervaart, dan kunt u contact opnemen met Dennis van Duin

3.2 Betaalde applicaties
Naast het aanschaffen van gratis applicaties, is het bij Meester Dennis ook mogelijk om betaalde applicaties aan te schaffen. Deze applicaties kunt u kopen in de Apple Appstore en de Google Play store. De aankopen en de betaling wordt volledig verzorgd door de aanbieden van de appstore waar u de applicatie download. Meer informatie over het aankoopbeleid van Apple (klik hier) of Android (klik hier) is te vinden op hun website.

Omdat de aankoop volledig wordt geregeld door Apple of Android, is het voor Meester Dennis niet mogelijk om geld terug te geven. Bent u ontevreden met uw aankoop, dan kunt u contact opnemen met de Apple Appstore en de Google Playstore. Deze organisaties kunnen ervoor zorgen dat uw aankoop wordt geannuleerd en dat de applicatie weer wordt verwijderd. Daarnaast zullen ook deze organisaties ervoor zorgen dat waar nodig u de applicatie alsnog kunt downloaden. In de broncode van de betaalde applicaties zit wel een code en een extra bestand voor reclame, maar deze reclame wordt in de betaalde versie niet getoond. Deze broncode zit in de applicatie omdat ik vaak een betaalde en een gratis versie maak en omdat ik deze broncode dan in de gratis versie van de applicatie nodig heb.

3.3 In-App aankopen
In de applicaties van Meester Dennis zullen geen in app aankopen zitten. Mocht u een applicatie zien die onder de naam van Meester Dennis wordt aangeboden en in app aankopen bevat, neem dan contact op met Dennis van Duin. Deze applicatie is dan niet door Meester Dennis gemaakt, uitgegeven of gecontroleerd.

3.4 Downloads
Op de website van Meester Dennis is het mogelijk om verschillende bestanden te downloaden. Deze links maken gebruik van een Google Analytics code om bij te houden hoe vaak een bestand gedownload is. Meer informatie over de Google Analytics en de gegevens die worden verzameld is te vinden in hoofdstuk 5.1. De bestanden die u kunt downloaden op mijn website, zijn eigendom van Meester Dennis en mogen niet verkocht of gedeeld worden zonder toestemming van Dennis van Duin.

3.5 Uw product
Het is bij Meester Dennis ook mogelijk om een opdracht in te dienen. Meester Dennis zal dan met u in overleg het plan voor de applicatie op papier zetten en doormailen. Tijdens deze voorbereiding zullen we geregeld contact hebben om een zo goed mogelijk beeld van de applicatie en de mogelijkheden te scheppen. Na overeenstemming over het plan zal Meester Dennis een prijsopgave opstellen en deze moet binnen 30 werkdagen worden goedgekeurd. Na goedkeuring op de prijsopgave wordt de applicatie door Meester Dennis ontwikkeld en als test uitgegeven. Deze applicatie kunt u als opdrachtgever testen en alle aanvullingen kunt u via de mail doorsturen. Meester Dennis zal de applicatie blijven verbeteren totdat deze volledig naar wens is. Op het moment dat de applicatie naar wens is, dan zal de applicatie worden uitgegeven op de afgesproken plekken. Nadat de applicatie is goedgekeurd voor Apple en Android, zal Meester Dennis de factuur sturen naar het contactpersoon.

4 Persoonsgegevens

In onderstaand hoofdstuk wordt verteld op welke manier de applicaties van Meester Dennis gegevens analyseren, opslaan of gebruiken. Daarnaast is het zo dat de website van Meester Dennis informatie analyseert over de gebruikers en de gebruiksvriendelijkheid van de website.

4.1 Welke gegevens verzamelen wij
Meester Dennis verzamelt verschillende gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen garanderen. De applicaties van Meester Dennis zullen geen gegevens opslaan of delen.

Meester Dennis verzamelt op de website gegevens via de Google Analytics plugin. Deze plugin zorgt ervoor dat ik kan kijken wel pagina's vaak en weinig worden bezocht, wat mijn doelgroep is en welke mensen er op mijn website komen. Van deze gegevens wordt geen profiel gemaakt en deze gegevens zullen ook niet gedeeld worden. Meer informatie staat in hoofdstuk 5.1.

Deze gegevens verzamelen wij via het contactformulier:
- Voor- en achternaam
- Mailadres
- Overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het verzenden van een bericht via ons contactformulier.

Deze gegevens verzamelen wij via Google Analytics:
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteit op onze website.
- Internetbrowser en apparaat type.

4.2 Jonger dan 16 jaar
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de gebruiker of bezoeker onder de 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat de kinderen gegevens verstrekken zonder ouderlijke toestemming.

Bent u van mening dat wij gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neemt dan contact op en wij zullen deze gegevens binnen dertig werkdagen verwijderen.

4.3 Waarom verzamelen we deze gegevens
Wij verzamelen gegevens met de volgende doelen.
1. Gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Door in te kunnen zien op welk device, met welke browser en op welke manier de website wordt gebruik, proberen we de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 5.2.

2. We verzamelen de nodige gegevens in ons contactformulier. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar worden automatisch naar ons mailadres gestuurd. We verzamelen uw naam, mailadres en uw bericht om ervoor te kunnen zorgen dat we u zo goed mogelijk van dienst zijn en op een gepaste manier contact met u kunnen opnemen. De berichten die wij van de website ontvangen, worden opgeslagen op ons Gmail adres en onze webmail.

4.4 Hoe lang bewaren we deze gegevens
De gegevens die we verzamelen zullen voor maximaal een jaar bewaard blijven. We laten ons mailbestand automatisch na 1 jaar legen, om ervoor te zorgen dat we een overzicht houden van ons werk. Daarnaast zullen we geregeld onze mailboxen legen en uw gegevens verwijderen op het moment dat we het contact met u hebben afgesloten.

De gegevens die Google namens ons bewaard, worden voor onbepaalde tijd bewaard. U heeft recht om uw gegevens in te zien of te wijzigen. Dit kun u doen door uw eigen gegevens aan te passen via https://adssettings.google.com/authenticated of https://takeout.google.com.

4.5 Delen van gegevens
Meester Dennis zal geen gegevens delen met andere partijen. De gegevens die worden verzonden via ons contactformulier komen alleen terecht in onze mailbox (Gmail en Strato). De gegevens die google voor ons Analyseert, worden alleen getoond aan Meester Dennis. Het delen van bestanden is uitgezet.De gegevens die Google voor ons analyseert worden alleen weergegeven bij Meester Dennis en niet verder gedeeld.

4.6 Datalek
Op het moment dat de informatie die bij Meester Dennis bekend is, gestolen wordt of op een onrechtmatige manier wordt verkregen, zullen wij zo spoedig mogelijk melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

5 Gebruik van Google

Meester Dennis maakt gebruik van verschillende plugins van Google. Deze plugins worden gebruikt om vriendelijke reclame weer te geven in de applicaties, of om de website analyseren.

5.1 Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om de website te analyseren. Via onze website wordt er een cookie geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe we de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren en om een inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meester Dennis, heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wel hebben al mogelijke manieren van delen van informatie waarop we invloed hebben, uitgezet.

Daarnaast heeft Dennis van Duin (Meester Dennis) met Google een bewerkersovereenkomst en verwerkingsovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd. Meer informatie over de gegevens die Google Analytics over u verzameld vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Verder wordt de informatie na 26 maanden verwijderd. Uw gegevens blijven voor 26 maanden beschikbaar als analyse, daarna zal dit automatisch worden verwijderd door Google.

5.2 Google Admob
De applicaties van Meester Dennis maken gebruik van de Google-dienst Admob. Door gebruik te maken van deze dienst, kan Meester Dennis op een makkelijke manier gepersonaliseerde advertenties weergeven in de applicaties. Google heeft hierdoor de mogelijkheid om uw gegevens te verwerken en te gebruiken. Wilt u meer weten over de Google-dienst Admob, dan kunt u hier klikken (https://support.google.com/admob/answer/7356092?hl=nl). Daarnaast is het mogelijk om uw eigen advertentie instellingen aan te passen via de volgende link (https://adssettings.google.com/authenticated).Wilt u meer weten over uw privacy instellingen bij Google dan kunt u dat hier inzien: https://privacy.google.com/intl/nl/how-ads-work.html?utm_source=google&utm_medium=ad-settings&utm_campaign=inbound-site-link

6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De website van Meester Dennis maakt gebruik van cookies door het analyseprogramma Google Analytics en de Facebook Pixel. De cookies van Meester Dennis kunt u accepteren op het moment dat u voor het eerste de website bezoekt.

6.1 Opslaan gegevens website Analytics
Bij Meester Dennis heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar Meester Dennis. Voordat we uw gegevens kunnen verwijderen/aanpassen, moet u kunnen aantonen dat uw identiteit klopt. Wij verzoeken u hiervoor een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt in dit kopie uw Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en uw pasfoto zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen in dit geval zo snel mogelijk contact met u opnemen, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

De gegevens die Google van u heeft verzameld kunt u opvragen of verwijderen via uw eigen account. Al uw gegevens zijn te vinden via (https://takeout.google.com) of uw eigen instellingen die kunt vinden in hoofdstuk 5.1 en 5.2.

7 Visueel overzicht gegevens bij Meester Dennis

In bijlage 1 is een schema opgenomen om de informatie uit dit document visueel te maken. (Download de PDF in het Nederlands of Engels)

8 Copyright

Alle afbeeldingen, teksten, applicaties en ingesproken teksten zijn eigendom van Dennis van Duin en mogen niet door andere gebruikt worden. Deze eigendommen zijn beschermd door de auteurswet zoals aangenomen op 23 september 1912 en vernieuwd op 01 juli 2015. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01.
8.1 Rechten op afbeeldingen
Alle afbeeldingen van Meester Dennis mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Dennis van Duin hemzelf. De afbeeldingen zijn allemaal door Meester Dennis getekend en gemaakt. Mocht u een probleem ervaren met één van de afbeeldingen, of het gevoel hebben dat deze afbeelding niet van Meester Dennis, neem dan contact met Meester Dennis op. We zullen samen naar de afbeelding kijken en waar nodig zal ik de afbeelding aanpassen.
8.2 Rechten op muziek
De muziek die door Meester Dennis wordt gebruikt is verkregen van: https://www.freesound.org/ of http://www.freesfx.co.uk/. Meester Dennis maakt uitsluitend gebruik van gratis muziekbestanden die op het moment van downloaden nog als gratis bestand stonden aangemerkt. Mocht u een probleem ervaren met een muziekbestand dan zal dit worden aangepast. De muziekbestanden die zijn ingesproken, zijn door Meester Dennis of door familieleden/collega's ingesproken, zijn uitsluitend bestemd voor de applicaties van Meester Dennis en mogen niet gekopieerd worden. Verder is het zo dat Meester Dennis op verschillende momenten ook een muzikant of componist in dienst neemt. Dit persoon zal muziekbestanden ontwerpen en Meester Dennis zal de rechten voor deze bestanden overkopen, waardoor het eigendom van Meester Dennis wordt.
8.3 Rechten op applicaties en digibordtools
De applicaties, vormgeving en namen mogen niet gekopieerd worden. Dit geldt ook voor de digibordtools die te vinden zijn op de website van Meester Dennis.

9. Disclaimer

Hoewel de inhoud van www.meesterdennis.nl (en aliassen) en het privacy beleid met de nodige zorg is samengesteld, kunnen aan deze teksten geen rechten worden ontleend. Meester Dennis is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen op basis van de aangeboden informatie.